ขนาดอักษร

อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ(DHS/DC)
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ(DHS/DC) ปี 2560


ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการควบคุมโรคที่สำคัญปี 2560  
 

  
  

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
โทร. 02-590-3175

22258